19 Ocak 2022

2. MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA ÜTOPYASI KARİKATÜR YARIŞMASI


2. MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA ÜTOPYASI KARİKATÜR YARIŞMASININ’NIN AMAÇ VE TEMASI ÜZERİNE


Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak ve bu

alanda kamusal bilincin gelişmesine katkıda bulunmayı kuruluş amaçları arasında sayan,

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, ikincisi gerçekleşecek olan Militarizmden

Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası başlıklı karikatür yarışmasının 2022 temasını, Militarizm ve

Milliyetçilik olarak belirledi.

ADAM-DER, bu yılki karikatür yarışması dolayısıyla, militarizmle kopmaz bir bağlılıkla ve

el ele yürüyen ideoloji olarak milliyetçiliğe dikkat çekmek istemektedir.

Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerinden biri olarak sayıldı ve tüm ulus

devletlerde olduğu gibi ulusal sınırlar içinde yer alan tüm yurttaşların ulusu ve onun devletini

sahiplenmesinin bir aracı oldu. Geçtiğimiz yüzyıl için toplumların gelişiminde önemi olan

ulusal sınırlar, günümüzde üretim, ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler ile birlikte anlamını

yitirmektedir. Bu sınırlar, tekellerin mal ve sermaye hareketleri ile varlıklı insanlar için bir şey

ifade etmezken, yoksulların hareketlerini sınırlayan, emek piyasalarını düzenleyen bir işlev

görmektedir. Son yirmi yıl içerisinde gelişen göç hareketleri de insanların sınırlarla

belirlenmiş kaderlerine razı olamayacaklarını göstermekte.

İnsanlık, kapitalizm büyük ve sürekli krizinin içinde yaşarken, yeni bir düzene, yeni bir

ütopyaya duyulan ihtiyaç da her gün biraz daha fazla hissediliyor.

Yüzyıllar boyunca değişik uygarlıklara ev sahipliği yapan ülkemizde sayısız devlet kuruldu.

Değişik etnik kökenlere ve inançlara sahip sayısız topluluk bu topraklarda var olabilmek için

göç etti, savaşlar verdi, yaşamlar kurdu. Halklar ve kültürler coğrafyası olan ülkemizde, bu

bütün içinde yer alan tüm unsurların bir arada yaşama arzusu ile insanlığın yeni bir gelecek

kurma arayışı birbirinden ayrı değildir.

Kapitalizm ve ulus devletlerin gelişimi içinde kavramlaşan militarizm, içinde bulunduğumuz

yüzyılda da dünyayı saran şiddet ve savaş sarmalında insanlık için büyük bir tehdit

oluşturmakta.


Ülkemizde ve dünyada barışın sağlanması, düşmanlıkların son bulması için militarist

politikalara son verilmesi gerekiyor, Kışkırtılan milliyetçilikle birlikte içte ve dışta

düşmanlıklar yaratılmakta, bunun sonucunda militarizm güç kazanmaktadır.

Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması dolayısıyla karikatür

sanatçılarının bu tehlikenin daha fazla görünür olmasına katkı sağlayacağını umuyoruz.

ADAM-DER Yönetim Kurulu


2. MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA ÜTOPYASI


KARİKATÜR YARIŞMASI


DÜZENLEYİCİ KURUM : ADAM-DER/Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği

TEMA: Militarizm ve Milliyetçilik (Yarışmanın amacını ve bu yılki temasını açıklayan metin

ektedir)


SERGİ VE YARIŞMA KOŞULLARI:

1. Yarışma, tüm amatör ve profesyonel karikatüristlere açıktır.

2. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler tek bir e-posta ile

gönderilecektir.

3. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak

başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Aksi durumda yarışma dışı

bırakılacak ve sonradan anlaşıldığında ödülün geri verilmesi söz konusu

olacaktır.

4. Teknik serbesttir. Eserler orijinal ya da baskıya uygun 300 dpi çözünürlükte

ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile kabul edilecektir. Farklı formatlarda

gönderilen; açılmayan ve açılamayan dosyalardan kurumumuz sorumlu

değildir.

5. Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30×40 cm. olmalıdır.

6. Katılımcılar, adının, soyadının, adresinin, e-postasının, fotoğrafının, telefon

numarasının ve kısa bir özgeçmişinin yer aldığı Word dosyasını

iletisim@adamder.org.tr adresine karikatürlerle birlikte göndermelidir

7. Karikatürler, en geç 3 Mart 2022 saat 23.59’a kadar iletisim@adamder.org.tr

adresine gönderilmiş olmalıdır.

8. Yarışma sonuçları 8 Mart 2022 tarihinde www.adamder.org.tr ’de

açıklanacaktır.

9. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Ödül alan veya

alamayan karikatürler kullanılabilir, yayınlanabilir. Bu kullanımlar için seçilen

eserlere ayrıca ücret ödenmez. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş

sayılırlar. Eserler ADAM-DER arşivinde saklanacaktır.

10. Yarışmaya katılan eserlerin tümünün sergilenmesine, dijital veya basılı albüm

yapılmasına tümüyle ADAM-DER karar verir.

11. Jüri tarafından seçilen eserler sergilenecektir. Sergi açılışı 12 Mart 2022

tarihinde yapılacak olup, yer ve saati daha sonra açıklanacaktır.

12. Ödül töreni 12 Mart 2022 tarihinde yapılacak olup yer ve saati ayrıca

bildirilecektir. Pandemi koşullarına göre online canlı bağlantıyla yapılma

zorunluluğu doğduğu takdirde, tarih, saat ve teknik bilgiler 12 Mart 2022

tarihinden önce açıklanacaktır.

13. Yarışma ile ilgili açıklamalara, yarışma şartnamesine, daha ileride yapılacak

değişiklikler vb. konulara www.adamder.org.tr web sitesinden ulaşılabilir.


14. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul

etmiş sayılırlar.


SEÇİCİ KURUL:

1. Doc.Dr. Cem Güzeloğlu – Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi, Karikatürist

2. Çetin Ali Nergis – ADAM-DER YK Bşk. Tiyatro Oyuncusu (İstanbul Düş Sahnesi)

3. Erhan Candan – Karikatürist (Leman Dergisi)

4. Gülay Batur – Karikatürist (Bayan Yanı Dergisi)

5. Suzan Acun – Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (Tiyatro Gaia)

6. Tuncay Akgün – Karikatürist (Leman Dergisi)


ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü : 7.000 TL

İkincilik Ödülü : 4.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL

Mansiyon Ödülü (2 Adet): 1.000 TL

Seçici Kurul Özel Ödülü: Yarışmacı adına düzenlenmiş Seçici Kurul Özel Ödülü belgesi

Tüm yarışmacılara mai ile katılım belgesi yollanacaktır.

 

24 Aralık 2021

“OTOPARK’’ KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ve İZELMAN A.Ş. İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN

“OTOPARK’’ KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI

 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentli kültürünü geliştirmeyi esas alan anlayışı ile her yıl birçok proje hayata geçirilmektedir. Şehir içi trafik yoğunluğunu ve şehir merkezindeki araç birikimini azaltmak için otopark sayısı her geçen gün arttırılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN A.Ş. işbirliği ile düzenlenen ‘’Otopark’’ temalı ulusal karikatür yarışması ile otopark kullanımına yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.

 

KAPSAM

Büyük şehirlerde insanlar ortalama 12 dakika park yeri arıyor. Motorlu taşıtların sayısının büyük bir hızla artmasının karşısında trafik tıkanıklıkları ortaya çıkmakta, bu da ulaşımı kötü yönde etkilemektedir. Taşıtların emniyetli ve uygun yerlere bırakılmaları, taşıtların park etme sürelerinin hareket halindeki sürelerinden fazla olması, trafik sorununun bir parçası olan otopark sorununu da gündeme getirmiştir. Özellikle ticaret ve işyerleri kent merkezlerinde yoğunlaştığından otopark ihtiyacı artmıştır. Trafik hareketinin genel özellikleri ile otopark talebi sürekli birbiriyle ilişki içindedir. Bu doğrultuda kentsel yaşamda otoparkların öneminin görünür kılınması, farkındalık yaratılması ve konuya dikkat çekmek için geniş anlamıyla " OTOPARK" temalı ulusal bir karikatür yarışması düzenlenmiştir. Karikatürcülerimizden bu güncel konuya katkı sağlayacak ilginç, özgün ve geleceğe ışık tutacak eserlerini bekliyoruz.

 

KONU : Otopark

KATEGORİLER

1.Genç Kategorisi – (15-18 Yaş Arası)

2.Açık Kategori – (19 yaş ve üstü)

 

TARİHLER

Son Başvuru 07.02.2022 saat:18.00’a kadar

Jüri Değerlendirme 11.02.2022

Sonuçların Açıklanması 15.02.2022

 

BAŞVURU VE İLETİŞİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş.

İşçiler Caddesi No:130 Kahramanlar Konak/İzmir

Telefon: 0-232-4646445 – Dahili: 306 (İZELMAN A.Ş.)

İnternet adresi: www.izelman.com.tr

 

KARİKATÜR GÖNDERİMİ İÇİN MAİL ADRESİ:

yarisma@izelman.com.tr

 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü 3.500 TL ve Plaket

İkincilik Ödülü 2.500 TL ve Plaket

Üçüncülük Ödülü 1.500 TL ve Plaket

Mansiyon Ödülü (4 kişi) 1.000 TL ve Plaket

Genç Teşvik Ödülü (2 Adet) 500 TL ve Plaket

 

KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmamız ulusal ölçekte olup, belirtilen kategorilerde herkese açıktır. Karikatür yarışmasına katılımı sadece online ortamda olacaktır. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) boyutunda, 5 adet (en fazla) olacaktır. Karikatürler 300 DPI, JPG. RGB vb. formatlarda herhangi bir sıkıştırma programı kullanılmadan yarisma@izelman.com.tr adresine gönderilecektir. Yarışmaya katılanlar şartnamenin ekinde bulunan başvuru formunu doldurup,

karikatürleriyle birlikte göndermelidirler.

2. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî

Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve

amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan

eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış, sergilenmiş olabilir ancak ulusal veya

uluslararası herhangi başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Tespit edilenler elenir, verilen

ödül geri alınır.

3

4. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Yarışmacıların, karikatürlerini Başvuru Formu ile birlikte 07.01.2022 tarihinde saat 18.00’a kadar

yarisma@izelman.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Pandemi koşulları nedeniyle

elden teslim kabul edilmeyecektir.

6. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin telif ve kullanım haklarının süresiz, bedelsiz ve

koşulsuz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN A.Ş.’ye geçmiş olduğunu

yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir

Belediyesi, yarışmaya katılan karikatürler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir.

Ayrıca yarışmaya katılan karikatürlerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İzmir

Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş.’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri

istenemeyecektir.

7. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamede yer alan tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

8. Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici

kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler

yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar. Sonradan tespit edilmesi

durumunda ilgili başvurular değerlendirme dışı bırakılır ve ödül geri alınır.

9. Ödül töreni yapılması durumunda yarışmada ilk üç dereceleri (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük )

ödül kazananların ulaşım (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama

masrafları; *Türkiye ve İzmir’de COVID-19 sürecinde sağlıklı ve risksiz uygun bir ortamın

elverdiği ölçüde, (Seyahat, sokağa çıkma yasağı) İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş.

tarafından karşılanacaktır. Ödül kazananların beraberinde getirmek istedikleri yakınlarının her türlü

masrafları kendilerine ait olacaktır. Mansiyon ödülü ve Genç Teşvik ödülü kazananların, ulaşım

ücretleri hariç (Beraberinde getirmek istedikleri yakınlarının her türlü masrafları kendilerine aittir.)

sadece konaklama ve yemek giderleri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. tarafından

sağlanacaktır. Gelenlerden COVID-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli

şekilde öğrenmeye yarayan HES (Hayat Eve Sığar) Kodu mutlaka istenecektir.

10. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı internet sitesinden 7 (yedi) gün önceden duyurmak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş.’ye aittir.

YARIŞMACILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

 

SEÇİCİ KURUL

1. Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı (İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

2. Kadir Efe Oruç (İzBB Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı)

3. Lütfü Dağtaş (Gazeteci)

4. Ercan Baysal (Karikatürist)

5. Birol Çün (Karikatürist)

6. Cemal İlkbahar ( Karikatürist )

7. Ömer Çam (Karikatürist)

 

Yedek Jüri Üyeleri;

1. Ahmet Önel (Karikatürist)

2. Şevket Türkel ( Grafik Tasarımcı )

 

Yarışmanın Raportörleri

1. İnci Becerik (İzelman A.Ş.)

2. Sibel Onay Akbaba (Ressam – Y.Lisans)

 

BAŞVURU FORMU

İsim:

Soyad :

Yaş:

Kategori:

Kısa Özgeçmiş:

Adres:

 

Telefon :

E-Posta:


 

20 Aralık 2021

4. Uluslararası 'Mirasımız Kudüs' Karikatür Yarışması Sonuçlandı!..


Stefan PROVIJN (Belçika) 1. Ödül 


Ali GHANAAT (Iran) 2. Ödül


Melike Sümeyye AYSAL (Turkey) 3. Ödül 


Önder ÖNERBAY  (Türkiye)
Mirasımız Derneği Özel Ödülü 


Izabela KOWALSKA-WIECZOREK (Polonya )
Naci El-ALİ Özel Ödülü 


Gülcan KÜLCÜ (Türkiye)
Necmettin ERBAKAN Özel Ödülü  

Constantin PAVEL (Romanya)
II. Abdülhamid HAN Özel Ödülü 


Meret BARMANBEK (Türkiye)
Selahaddin EYYÜBİ Özel Ödülü 


 

22 Kasım 2021

Karikatürist Musa Keklik’in “çizgilEMEK” karikatür sergisinin açıldı.


Karikatürist Musa Keklik’in “çizgilEMEK” isimli karikatür sergisinin açılışı yapıldı.

Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi (KUAKMER) karikatürist Musa Keklik’in

“çizgilEMEK” isimli karikatür sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçının 30 eserinin yer aldığı

serginin açılışını Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer yaptı.

Serginin açılışı için düzenlenen kokteylde belediye başkan vekili Tibet Özer, Zerrin Boratav

Bağçıvan, karikatüristler Lütfü Çakın, Ozan Çavdar, Bilal Akay basın mensupları ve sanatseverler

katıldı. Sanatçının konusunu barış,insan hakları, adalet, çevre,özgürlük,kadın hakları,teknoloji gibi

konulardan alan eserleri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergi 7 Aralık 2021 tarihine kadar

gezilebilir.

Serginin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, “Öncelikle

Kuşadası’nda değerli karikatürist Musa Keklik’in sergisine ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz.

Kendisi birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılan ve ödüller kazanan karikatür sanatçısı . Kuşadası

Belediye Başkanımız Ömer Günel adına sanatçımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını

diliyorum” diye konuştu.

 

11 Kasım 2021

"BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI - İZMİR


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

“BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ:
Başka Bir Tarım Mümkün vizyonundan doğan ‘İzmir Tarımı Stratejisini’,
“İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’de yeni ve farklı bir tarım ekonomisi inşa etme
projesi” olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim faaliyetlerinin
teşvik edilmesine yönelik yürüttüğü yerel kalkınma projeleriyle kır kent dayanışmasına
önemli katkılar sunmakta, özellikle de kent kırsalında güçlü bir tarım kültürünün
yaratılmasına yönelik önemli destekler sağlamaktadır.
Endüstriyel ve şirket tarımının dünya çapında desteklendiği, aile tarımı ve küçük
ölçekli üreticinin yok edildiği bu zorlu dönemde, kırsal kalkınmanın ve yerel istihdam
politikalarının temel kaldıraçlarından biri olarak gördüğü tarımsal üretim faaliyetlerini her
alanda destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent ekonomisinin temel taşı yerel güç
birlikleriyle işbirliğini sağlamlaştırmakta, köy ve kasabalarda ekonomik ve sosyal
kalkınmanın güvencesi tarımsal üretim faaliyetlerini teşvik etmeyi sürdürmektedir.
Sizleri, iklim sorunlarından kaynaklanan sorunlar ve yoksullukla mücadeleyi ana
ekseni olarak belirleyen ‘’Başka Bir Tarım Mümkün’’ anlayışı için düşünmeye davet
ediyor, yaktığımız imece ışığının aydınlığında hep birlikte “Başka Bir Tarım Mümkün”
diyoruz.
Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserleriyle bu üretim ve dayanışma
anlayışına yepyeni bakış açıları sunacaklarına, toplumsal duyarlılığın yanısıra tarımsal
üretim faaliyetlerine ilişkin farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.
İlham alacağınız bazı konu başlıkları;
A) İklim sorunları, küresel ısınma ve kuraklık risklerine ilişkin toplumsal duyarlılık
oluşturulması, tarımsal üretime yönelik etkilerinin vurgulanması,
B) Toprak, su ve tarımsal üretim havzalarının korunması, yurttaşlık bilincinin
geliştirilmesi,
C) Tarımsal faaliyetlerde kooperatifleşme anlayışının ülke çapında
yaygınlaştırılması,
D) Küçük ölçekli üreticilerin ve aile tarımının desteklenmesi,
E) Atalık ve yerel tohumlara yönelik üretim ve tüketim kültürünün teşvik edilmesi,
F) "Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışının benimsenmesi,
G) Tarımda geleneksel üretim yönetemlerinin önemsenmesi, yöresel
zenginliklerimizin değerlendirilmesi, doğal ve sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaştırılması,
H) Yerel üretici pazarları, kooperatif ürünleri, kır kent dayanışması,
I) Kırsal turizm projeleri vs.

2- YARIŞMANIN KONUSU:
Yarışmanın Konusu: “BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN”

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel

Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek
kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

4.KATILIM:
Yarışma ulusal ölçekte olup herkese açıktır. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir.
Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-
Uluslararası) yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınabilir.

5.YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ
Yarışmaya sadece internet üzerinden verilen mail adresine katılım yoluyla olacaktır.
5.1. İnternet Katılımı:
Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan
izbbtarimkarikatur@gmail.com adresine gönderilecektir.

6. GENEL KOŞULLAR
6.1. Yarışmacılar, karikatürlerini verilen mail adresine yollarken ad ve soyadları ile iletişim
bilgilerini (kesin ve açık mektup adresi, telefon numarası ve e-posta adresini) yazmalıdır.
6.2. T.C. vatandaşı olmak. 18 yaşından küçük yarışmacılar; yasal velilerinin yarışma şartlarını kabul
ettiğine dair (EK-1) bir kağıda yazıp, imzalarını eklemeli, kağıdın fotoğrafını çekip karikatürlerle
beraber göndermelidir.
6.3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6.4. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli müdürlükler tarafından
hazırlanacak olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, bilboard, durak raket, takvim, tv,
afiş vb.) eser sahibinin ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile
ilgili olarak hiç bir koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.
6.5. Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ) kazananların tek kişilik ulaşım
(otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlk üç dereceyi kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek
istedikleri kişilerin her türlü masrafları ise kendilerine ait olacaktır. Diğer kazananlar ödül törenine
katılmak isterlerse (Mansiyon, Teşvik Ödülü) sadece konaklama ve yemek giderleri karşılanacak,
ulaşım ücretleri kendilerine ait olacaktır. Diğer yandan Mansiyon, Teşvik Ödülü kazanan
yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerinde her türlü masrafları (Ulaşım, konaklama,
yemek vb.) kendilerine ait olacaktır.
6.6. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan COVID-19 sürecinde istenmeyen, sağlıksız ve riskli sonuçlar
ortaya çıkması durumunda ödül töreni iptal edilebilir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir
ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Ödül töreni yapılırsa gelenlerden COVID-19 salgını
ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde öğrenmeye yarayan HES Kodu, aşı kartı,
PCR testi mutlaka istenecektir.
Ödül kazandığı halde törene katılamayanlar veya törenin iptali durumunda, kazandıkları para
ödülleri Banka havalesi, IBAN no ile kendilerine, yaşı tutmayanların ise aynı soyadlı aile
büyüğünün Banka havalesi, IBAN’nosuna gönderilecektir.
6.7. Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler çeşitli
şehirlerde, festivallerde sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde albümde yer alan
karikatürlerin sahiplerine bu albümden 1‘er tane gönderilecektir.
6.8. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil - yedek) ile 1. dereceden
akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
çalışanları katılamaz.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, katılım koşullarına
uymadığı ve benzer karikatür olduğu tespit edilen eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser
yarışmadan diskalifiye edilecektir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ile ödül kazanan yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda
öncelikle yarışmanın asli jüri üyelerinin hakemliğine, bilgisine başvurulacaktır. Bu yolla sonuç
alınamaz ise anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ
Sadece elektronik ortamda yapılacak olan gönderimler; izbbtarimkarikatur@gmail.com mail
adresine yüklenerek yapılacaktır.

9. YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Gönderim Tarihi: 21 / 01 / 2022
Değerlendirme Tarihi: 26 / 01 / 2022
Sonuçların Duyurulması: 02 / 02 / 2022
Ödül Töreni: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte ve COVID-19 salgını,
Pandemi süreci (Seyahat, sokağa çıkma yasağı vb.- Madde:6.6) imkan durumları uygun olursa
yapılabilir, aksi durumlarda ise yapılmayacaktır.

10.ÖDÜLLER
Kazanan yarışmacılara verilecek ödüller şu şekildedir.
Birinciye; 4.000,00 TL
İkinciye; 3.000,00 TL
Üçüncüye; 2.000,00 TL
3 Adet Mansiyon Ödülü; 1.000,00 TL
2 Adet Genç Teşvik Ödülü (13-17 yaş arası) : 500,00 TL

11. YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ
Şevket MERİÇ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı)
Engin SELÇUK (Karikatürist), Ahmet ÖNEL (Karikatürist - Yazar), Ercan BAYSAL (Karikatürist)
Ali Ekber YILDIRIM (Tarım Yazarı), Lütfü DAĞTAŞ (Yazar, Gazeteci),
12. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Şevket TÜRKEL (Grafik Tasarımcı) Cemal İLKBAHAR (Karikatürist)
13.YARIŞMANIN RAPORTÖRLERİ
Ömer ÇAM (Karikatürist, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü) Kerem BAŞARAN (Kırsal Kalkınma
Şube Müdürlüğü) 

25 Ekim 2021

Kaan Özcal ve Yeni Çalıntı KarikatürlerKaan Özcal hakkında daha önce yayımlanan yazımızda şöyle demiştik: “Eminiz ki Kaan ÖZCAL adına yarışmalara gönderilen tüm eserler incelense hepsinin başkalarına ait olduğu görülecektir…”

Yanılmadığımızı anlıyoruz. Kıbrıslı çizer dostumuz Hüseyin Çakmak’ın da bu şahsın kendi adına yarışmalara gönderdiği çalıntı eserleri paylaşmasıyla ve şimdi yeni paylaşacaklarımızla bu düşüncemiz somutlaşıyor.

Kaan Özcal kendisine ait olmayan eserleri –büyük bir pişkinlik ve cesaret örneği göstererek- kendisininmiş gibi uluslararası yarışmalara gönderen, kitaplara, sergilere seçilen tescilli bir eser hırsızıdır.

Son tespit ettiğimiz çalıntı eserler uluslararası yarışmaların albümlerinden… Deyim yerindeyse, birçok usta çizer özgün eserleriyle albüme seçilememişken, Kaan Özcal çalıntı eserlerle bu albümlere girmeyi başarmıştır…

1-      9. De Geus Karikatür Yarışması Albümü’nde Kaan Özcal, 1828-1887 yılları arasında yaşamış olan Amerikalı ressam Alonzo Chappel’in Rhode İsland Tasarım Okulu Müzesi’nde yer alan eserini çalarak yer almıştır.

2-      9. Uluslararası Basın Karikatürleri ve Hiciv Görsel Sanatlar Salonu Karikatür Yarışması Albümü’nde Kaan Özcal, Cezayirli grafik tasarımcı Amine Sur’un vecteezy.com sitesindeki eserini çalarak yer almıştır.

3-      4. Uluslararası Artoonist Mevsimlik Karikatür Festivali Albümü’nde Kaan Özcal, Fransız Grafik Tasarımcı N. L.’nin dreamstime.com sitesinde yer alan eserini çalarak yer almıştır.


Karikatür sanatçıları:  Aşkın AYRANCIOĞLU, Erhan Yaşar BABALIK,  Altan ÖZESKİCİ  

19 Ekim 2021

Karikatür Sahtekarlığı


KARİKATÜR KAMUOYUNA…

Karikatür dünyasında zaman zaman başkalarının eserleri üzerinden rant sağlayanları görüyoruz.

Bilinçli bir eylemle başkalarının eserlerini –kompozisyon, tipleme, teknik vb. açıdan- hiç

değiştirmeden ya da biraz değiştirip yeniden çizenler… salt esprileri araklayıp kendi çizgileriyle

yeniden biçimlendirenler… Bu konular uzun uzun tartışılsa da kısa zamanda çözümlenecek gibi

görünmüyor. Kısa zamanda kişisel çatışmalara, intikam almalara, karalamalara, yanılsamalara

evriliveren bir yanı var. Elbette insanlık/sanat tarihiyle akan zaman gösterecektir kalıcı ve nitelikli

olanı…

Rastlantısal, ya da bilinçaltının oyunları sonucu benzer esprilere yakalanma durumunu, benzer gibi

görünen ama aslında farklı felsefi, düşünsel içeriğe sahip eserleri bunların dışında tutuyoruz. Bir

karikatürist/sanatçı sürekli bir düşünme ve biçimlendirme, yani özgün bir üretim/yaratma süreci

geliştiremezse sanatsal olarak var olması… yaşaması olanaksızlaşıyor. Başkalarının düşüncesi, yaratısı,

emeği üzerinde var olmak/yaşamak isteyenlerin ömrü de uzun olmuyor. Başka sanat alanlarında

olduğu gibi karikatür dünyasında da ne yazık ki böyle kısa ömürlü –bir anlamda sömürü

diyebileceğimiz- girişimler bulunuyor.

Seçici kurulunda yer aldığımız iki yarışmayla tecrübe edindiğimiz bir durumu birazcık araştırdığımızda;

internet çağında, “başkalarının düşüncesi, yaratısı, emeği üzerinde var olmak/yaşamak” isteyenlerin

geldiği son noktayı gördük! Artık başkalarının esprilerini, eserlerini yeniden çizmek değil,

değiştirmeden, aynen çizildiği gibi sahiplenmek söz konusuydu…

Fındıklı Belediyesi’nin düzenlediği “Çay ve Biz” konulu karikatür yarışmasına katılan eserleri

değerlendirirken ilginç bir durumla karşılaşmıştık. Bir katılımcı 20 adet çalışma göndermişti. Çay

konulu internetten derlenmiş çizimler toplamıydı karşımızdaki 20 eser. Tabi ki kurul olarak bu eserleri

değerlendirme dışı bıraktık… Sonra Sinoplu Diyojen, uluslararası Sabahattin Ali portre karikatürleri

yarışmasına da aynı katılımcıdan internetten derlenmiş eserler gelince bazı şüpheler uyandı bizde ve

bu isimle ilgili biraz araştırma yapalım dedik ve şok olduk! Aynı katılımcı internet ortamından topladığı

“başkalarına ait eserlerle” uluslararası ödül kazanmış, uluslararası kitaplara girmiş, bu alanda bir hayli

yol almıştı… Sitelerde ve kitaplarda bu kişinin adıyla yer alan eserlere baktığımızda her biri farklı

çizerlerin tarzını yansıtıyor. Bir sanatçı bu kadar farklı çizgi tarzı, insan tiplemesi vb. çeşitlilikle

üretmez eserlerini… Bu durum bile kendi başına kuşku uyandırmaya yetiyor aslında.

Başkalarının eserlerini kendisininmiş gibi yarışmalara gönderen ve bu durum dikkatlerden kaçan

“karikatürist”; Kaan ÖZCAL. Bu ismin eserlerini araştırdığımızda “başkalarının eserlerini kullandığını

kanıtlayan” iki veri var elimizde. Birincisi; Yeşilay Uluslararası Karikatür Yarışması sitesinde Kaan

ÖZCAL adına sergilenen karikatürlerden biri irancartoon sitesinde galerisi de yer alan Meksikalı Grafik

tasarım, illüstrasyon, karikatür ve portre sanatçısı Fernando Méndez C’ye aittir. İkincisi; Kartal

Belediyesi Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması’nda “Özendirme Ödülü” kazandığı karikatür ise

Kosta Rikalı karikatürist Arcadio Esquivel’e aittir… Eminiz ki Kaan ÖZCAL adına yarışmalara gönderilen

tüm eserler incelense hepsinin başkalarına ait olduğu görülecektir…

Sabahattin Ali Portre Karikatürleri yarışması için internetten toplama portreleri gönderen katılımcıya

şöyle bir yazı yazdık ama ne yazık ki yanıt alamadık:

“Kaan Bey,

Yarışmamıza gönderdiğiniz Sabahattin Ali portreleri ne yazık ki internetten derlenmiş çalışmalardır.

Zaten portreler arasındaki farklı tarzlar da bu çalışmaların farklı kişilerin ürünü olduğunu

göstermektedir.


Tüm gönderdiğiniz portreler internette halen bulunmaktadır ve sizin eseriniz olmadığı açıktır.

Böyle bir durumda gönderdiğiniz portrelerin yarışmaya kabul edilmesi mümkün değildir... Yarışma

organizasyonunu yanıltmaya yönelik bu davranışınızı kınıyoruz...

Size önerimiz kendi emeğinizle ürettikten sonra kendi adınıza yarışmaya katılmanızdır. Aksi halde telif

hakkı ihlalinden ceza da alabilirsiniz...”

Daha fazla uzatmadan belirtelim ki bu yazının amacı özellikle ulusal ve uluslararası yarışmalardaki bu

ve bu türden olası etik dışı davranışlara karşı seçici kurulları uyarmaktır. Çünkü olay salt başka

sanatçıların eseriyle yarışmaya katılmanın da ötesinde uluslararası telif davalarına da konu olabilecek

şeyler de içermektedir. Nasıl bir cesaretle başkalarının eserleri kendisininmiş gibi yarışmalara

gönderilir anlaşılır değil… ama bu türden yöntemlere karşı özellikle seçici kurul üyelerinin donanımlı

ve bilinçli olmaları gerektiği anlaşılır bir şeydir…

Karikatür sanatçıları: Aşkın AYRANCIOĞLU, Erhan Yaşar BABALIK, Altan ÖZESKİCİ


 

11 Ekim 2021

Uluslararası Orhan Kemal Portreleri Karikatür Sergisine Davet

Uluslararası Orhan Kemal Portreleri Karikatür Sergisi 2022 Adana Türkiye

Türk romancısı ve oyun yazarı Orhan Kemal için yapılacak etkinlikte

portre karikatürlerinden oluşan bir sergi açılacaktır. Sizleri bu

etkinlik içinde yer alacak eserlerinizi bekliyoruz.

 1- Sergi amatör ve profesyonel bütün dünya sanatçılarına açıktır.

 2- Serginin konusu; “Orhan Kemal Portreleri” olarak belirlenmiştir.

 3- Sergiye katılacak eserlerde teknik serbesttir.

 4- Katılımcılar istedikleri sayıda eser gönderebilirler.

 5- Gönderilecek karikatürler en fazla A3 (29,7 cm x 42 cm) boyutunda, 300

dpi çözünürlüğünde ve jpg formatında olmalıdır.

 6- Sergiye katılacak eserler 15 Ocak 2022 tarihine kadar e-posta

yoluyla; okcaricature@gmail.com adresine gönderilmelidir. 

7- Eserlerle birlikte bütün sanatçılar adını, soyadını, telefonunu, e-mail adresini, kısa

özgeçmişini ve bir adet fotoğrafını da göndermelidirler. 

05 Ekim 2021

Mustafa YILDIZ'ın "Koronalı Çizgiler" Karikatür Sergisi Açıldı.


“Koronalı Çizgiler” görücüye çıktı
- Buca Belediyesi’nden karikatür sergisi

BUCA Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (BBKSM), karikatürist Mustafa
Yıldız’ın pandemi döneminde hazırladığı “Koronalı Çizgiler” sergisine
kapılarını açtı. Sanatseverler, 8 Ekim Cuma gününe kadar 08.30-17.30
saatleri arasında sergiyi ziyaret edebilecek.

Sanatın her türünü sokaklarında yaşatacak çalışmalara imza atan Buca Belediyesi,
koronavirüs ile mücadele dönemini çizgilerle yansıtan karikatür sergisi düzenledi.
Karikatürist Mustafa Yıldız’ın 25 eserinden oluşan “Koronalı Çizgiler” sergisi, BBKSM’de
beğeniye sunuldu. Sergideki eserlerin ulusal ve uluslararası yarışmalara da katıldığını
belirten Yıldız, ”Karikatürlerimin bazıları düşünsel boyutta, bazıları ise komik. İçinde
bulunduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde sergiyi ziyaret edenlerin hem eğleneceği
hem düşüneceği bir sergi olsun istedim” diye konuştu.

Büyük ilgi gören sergi, 8 Ekim Cuma gününe kadar 08.30-17.30 saatleri arasında
BBKSM’de ziyarete açık olacak.01 Ekim 2021

BUCA’DA KARİKATÜR SERGİSİ


BUCA’DA KARİKATÜR SERGİSİ
İzmirli Çizer Mustafa Yıldız gündemden düşmeyen Koranavirüs salgınını konu eden
karikatürlerini Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (Pembe Köşk)’de
sanatseverlerle buluşturacak. 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 18.30’da açılışı
yapılacak sergide 25 eser yer alacak.
Günlük karikatürlerini çizdiği İz Gazete ve Wesida Medya’da yer alan
karikatürlerinin yanı sıra yarışmalarda boy gösteren çizimlerde sergilenecek.
8 Ekim Cuma gününe kadar, saat 8.30- 17.30 arası gezilebilecek sergiye mizah
severler davetlidir.