27 Kasım 2009

Yasa Değişiklikleri ve Sivil Toplum Platformu Önerisi!


Yasa Değişiklikleri ve Sivil Toplum Platformu Önerisi!
Karikatür sanatının geleceği ile ilgilenen sevgili dostlarım, değerli ustalar,
Yaklaşık bir aydır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapısında, dolayısıyla sanat hayatımızın işleyişinde yeni ve önemli bir dönemi başlatacak yasal değişiklikler gündemdedir. Bunlar, özellikle Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün ikiye ayırılması ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nda yapılacak değişikliklerdir.
Aslında idarî bir düzenleme, bir "teşkilât yasası" gibi algılanması gereken Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün ikiye ayırılması (tefriki), getirilen yasal düzenlemelerin içeriği itibarıyla, sanat hayatımızı doğrudan etkileyecek niteliğe bürünmüştür. Şöyle ki:
- Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne, Türkiye'de telifleri "tek el"den toplayacak kurum olma vasfı verilmektedir. Meslek birliklerinin yetkilerinde önemli sınırlamalar getirilmektedir.
- Sinema Genel Müdürlüğü kurulması yerine, merkezi İstanbul'da olmak üzere, "Türkiye Sinema Merkezi" kurulacaktır.
- Her iki yasal değişiklik de, çok belirgin biçimde, devletin sanat üzerinde doğrudan doğruya vesayetini yasallaştırmaktadır.
- 5846 Sayılı Yasa ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü kuruluş yasalarıyla, her alanda (Güzel Sanatlar, İlim ve Edebiyat Sahipleri, Müzik, Sinema ve Bilişim) TEK bir meslek birliğine izin verilmektedir: Eser sahipleri açısından bir, komşu ve bağlantılı eser sahipleri açısından bir, yapımcı-yayıncılar açısından ise bir... Var olan bütün meslek birlikleri, TEK sayıya indirilecektir. Bu durum, meslek birliklerinin her alanda tek olduğu, 1983 düzenlemelerine, dolayısıyla, 12 Eylül dönemine adeta bir geri dönüş niteliğindedir. GESAM, meslek birlikleri ile ilgili yasal düzenlemeler konusunda ilgili çalıştaylara katılmış ve öteki meslek birlikleriyle birlikte, bakanlığa iletilecek bildirilere imza koymuştur.
Türkiye Sinema Merkezi kuruluşu ile ilgili, Türkiye'deki bütün sinema örgütlerini (meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, festival organizasyonları) bir araya toplayan bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Sinema Platformu, çalışma yünütmekte, alternatif yasa taslakları üretmektedir. Çizgi Filmciler Derneği adına, bu sivil toplum platformuna katılmakta, hatta dokuz oy hakkı olan TSP İcra Kurulu'nda (24 Kasım Genel Kurulu'ndan sonra) tek oy hakkı ile temsil edilmekteyiz.
Bu itibarla, sadece sinema sanatçılarımızın değil, güzel sanat alanında eser icra eden bütün sanatçı dostlarımızın, durumdan haberdar olmasını, benzer şekilde çalışmalara katılmasını, hatta gerekirse, bir sivil toplum platformu kurularak yasal sürece müdahil olunmasını can-ı gönülden arzu etmekteyim.
İlgili yasal düzenlemeler, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yapılmaktadır. Hükümetin, 2010 başında ilgili yasaları değiştirme sözünü vermiş olmasına binaen, yasalar, 15 Aralık civarı, Meclis'ten çıkmış olacaktır.
Bilgilerinize sunar, Kurban Bayramı'nızı kutlarım.

Levent Elpen
K-Grubu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder