25 Şubat 2010

Dünyanın bütün çizerleri, taş atan çocuklara adalet için ÇİZİN...


Dünyanın bütün çizerleri, taş atan çocuklara adalet için ÇİZİN...

'Dünyanın neresinde olursa olsun, karikatüristlerin adaletsizliğin ve haksızlığın yaşandığı durumlar için söyleyeceği bir şeylerinin olduğunu ve istediklerinde, aksayanı değiştirebilecek demokratik bir baskıyı yaratabileceklerine inancımla bu mektubu size yazıyorum. Ülkemizin ve dünyanın bütün karikatüristleri olarak bizler, kabul edilmesi mümkün olmayan bir hukuksuzluğu parlamentonun gündemine yeniden taşımak adına çocuklar için bir şeyler çizebiliriz, diye düşünüyorum.'

Sevgili çizer dostlar,
Kamuoyunda 'taş atan çocuklar' olarak bilinen, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) mağduru çocukların yaşadıklarıyla ilgili haberleri duyuyoruz. Bu yasanın güvenlik güçlerine verdiği imkânlarla çocuklar, kendilerini taş atarken gördüklerini iddia eden polis veya askerlerin ayaküstü ifadeleriyle gözaltına alınmalarının ötesinde yetişkinlerle aynı şartlarda yargılanmakta ve o yargılanmalar sonucunda büyük cezalara mahkum olabilmektedirler.
Bir coğrafyada otuz yıldır süren bir savaşın yarattığı travmaları, acıları, sorunları hesaba katmadan bu çocukları, güvenlik güçlerine taş atmaktan bile 25 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bırakmak adaletli olmadığı gibi toplumun özlediği huzuru ve mutluluğu inşa etmek açısından da çok sağlıklı bir yaklaşım değildir. En son, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun Batman'da düzenlenen yasadışı bir gösteriye katıldığı için sekiz yıl hapse mahkûm edildiğini okuduk gazetelerde. Kaçımızın yüreğini acıtmadı bu haber? Çocuklar için Adalet Çağrıcıları (ÇİAÇ) grubuna göre, yaklaşık 4.000 çocuk Terörle Mücadele Kanunu ile mağdur edilmiş durumda... Bu çocukların yüzde 43'ü gözaltına 'ellerinde taş izleri taşıyordu', 'kalp atışları hızlıydı' veya 'terliydiler' gibi doğruluğu şaibeli nedenlerle gözaltına alınmışlardır. ÇİAÇ, geriye kalan yüzde 57'nin durumun ise daha vahim olduğunu belirtmekte ve bu çocukların eylemlerden değil ev ve okullardan alındıklarını, dosyalarında somut delil olmadığı halde asker ve polis ifadelerinin delil olarak kabul edilmesinden dolayı yargılandıklarını vurgulamaktadır. İstanbul'da bir güvenlik görevlisi bir çocuğu taş atarken görmediğini ama vücudunun hareketinden çocuğun taş attığını anlayabildiğini bile söyleyebilmiştir örneğin. Bu uygulamalar ve öne sürülen bütün nedenler gülünç olduğu kadar ciddiyetten de uzaktırlar. Kabul edeceğiniz gibi bugünün dünyasında çocukların bu kadar ağır koşullarda, ağır cezalarla cezalandırılması vicdanları yaralayan bir keyfiyettir ve kabul edilmesi kolay değildir
Hepimiz biliyoruz ki, yasalar 18 yaşından küçük olan herkesi çocuk olarak kabul eder. Fakat Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde suçlanan bu çocuklar ile terör suçu işlediği iddia edilen yetişkinler arasında bile maalesef hiçbir bir fark yoktur. Çocuklar, çocuk mahkemelerinde değil ceza mahkemelerinde yargılanmakta, yetişkinlerle birlikte aynı koğuşlarda tutulmakta ve yasal haklarından mahrum edilebilmektedirler.

Büyük çoğunluğu için taş attıklarına dair bir delilin bile olmadığı bu çocukların sayısı, ne yazık ki hızla artmakta ve adalet, her geçen gün onlar için biraz daha gecikmektedir. Çifte standartlı uygulamalarla verilen sert cezalar adil olmadığı gibi, adalet konusunda inatla yapılan bu yanlışlıkları sürdürmek, çocukların hayatlarını geri dönülmez şekilde tahrip etmektedir.
Bugüne kadar yaşanan yüzlerce haksız uygulama, bu konunun acil olarak çözülmesini ve çocukların yaşadıkları travmadan kurtulması için bir an önce bir şeylerin yapılmasını gerektirmektedir. Aksi halde yarın bu çocuklar için çok geç olacaktır.
Dünyanın neresinde olursa olsun, karikatüristlerin adaletsizliğin ve haksızlığın yaşandığı durumlar için söyleyeceği bir şeylerinin olduğunu ve istediklerinde, aksayanı değiştirebilecek demokratik bir baskıyı yaratabileceklerine inancımla bu mektubu size yazıyorum. Ülkemizin ve dünyanın bütün karikatüristleri olarak bizler, kabul edilmesi mümkün olmayan bir hukuksuzluğu parlamentonun gündemine yeniden taşımak adına bu çocuklar için bir şeyler çizebiliriz, diye düşünüyorum.
Üreteceklerimiz, hiç kuşkusuz bu çocuklar için adaletin sağlanması ve çocuklar adına Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli yasal değişikliklerin sağlanması konusunda çalışmalar yapan diğer STK'ların çabalarına da bir nebze olsun katkıda bulunabilecektir. Bu çocukların, taş atmış olsalar dahi, taş atmaktan dolayı bu genç yaşlarında bu kadar uzun yıllar hapislerde kalmaları büyük haksızlıktır. Onlar hapislerde değil ailelerinin yanında ve okullarında olmaları gereken yaşlardadır ve onların bu temel hakkını devletini güvence altına alması gerekmektedir.

Bir karikatür sanatçısı olmanın ötesinde bir baba ve bir yurttaş olarak ülkemde, taş attığı bile şüpheli olan bu çocukların yaşadıklarını ve onlara gösterilmeyen adaletin sancısını yüreğimde hissediyorum. Aynı hisleri paylaştığını düşündüğüm siz çizer dostlarımı da birlikte onlar için bir şeyler yapmaya davet ediyorum...
Gelin, taş atan/atmayan ama sonuçta TMK'nın mağduru olarak büyük sıkıntılar yaşamak zorunda kalan bu çocuklara daha fazla geç olmadan adaletin ulaşması için bizler de bir şeyler yapalım, bir şeyler çizelim...
İlgi ve desteklerinize çocuklar da çok teşekkür edecektir.
Sevgilerimle,

Baki Murat Top
Karikatürist

Notlar:
1. Çizeceğimiz tüm karikatürleri, taş atan çocuklar için doğru bir adaletin uygulanacağı güne kadar web sitemde ( http://www.bakimurattop.net/ ) yayınlamayı, mümkün olduğunda farklı ortamlarda sergilemeyi ve yapabildiğim ölçüde bir albümde toplayarak (size ve) gerekli yerlere ulaştırmayı planlıyorum...
2. Lütfen, bu çabaya destek verin ve çalışmalarınızı (ve üç beş satırda olsa yorumlarınızla birlikte) cocuklaricinadalet@gmail.com
adreslerine gönderin.
3. 'Taş atan çocuklara' yaşadıklarından ötürü çizgileriyle destek olacağını düşündüğünüz her çizere de bu e-maili ulaştırın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder