23 Ocak 2012

Yolu İzmir'den Geçen Karikatürcü Dostlara Çağrı!

Yolu İzmir’den Geçen Karikatürcü Dostlara ÇAĞRI:
İzmir Karikatürcüleri, oluşturdukları bir çalışma grubuyla; “İZMİR’DE KARİKATÜRÜN
DÜNÜ BUGÜNÜ” adıyla, geniş oylumlu bir kitap çalışmasına başladı. Bu bağlamda;
İzmir’de doğan, İzmir’de yaşayan ya da İzmir basınında karikatür çizen / sergi açan
dostlara ulaşmaya çalışıyoruz.

Tasarladığımız eserin; kentimiz ve ülkemizin “Karikatür Hayatı” açısından önemli bir
yazılı kaynak olacağı kesindir. Bu konuda -şimdiye dek- herhangi bir arşiv çalışması yapıl(a)madığı da
göz önünde bulundurulursa; bugüne dek gösterilen çabaların /sarf edilen emeklerin;
“suya yazı yazmak” misali, unutulması kaçınılmazdır.
İZMİR, karikatüre emek veren çizerlerini unutmak ve unutturmak istemiyor.
...Bu nedenle; ”Dünden Bugüne İzmir Karikatürcüleri”nin isim listesini
kesin –ya da kesine çok yakın- biçimde saptamayı ve kitap bütünlüğü içinde kayda almayı önemsiyoruz.
Gönlümüz arzu etmese de, gözden kaçabilecek çizer dostlarımız olsun istemiyoruz.

Kesinleşmemiş ilk listeyi
http://izmirkarikaturculeri.blogspot.com/
'da yayımlamaya başladık.

Listemizin tamamlanması için / karikatürcü dostlarımızın;
mizahvesiir@gmail.com
adresine bilgi aktarıp,
listeye isimlerini yazdırmalarını bekliyoruz.

ÇAĞRIMIZA katkı sunabilecek tüm duyarlı dostların konuya ilgi gösterip /bilgilerini paylaşacaklarını umut etmekteyiz.

NOT:
SON BAŞVURU: 29 Şubat 2012
(İletilerin konu bölümüne “İZMİR KARİKATÜRCÜLERİ” yazılmasını rica ederiz)

“İZMİR’DE KARİKATÜRÜN DÜNÜ BUGÜNÜ”
ÇALIŞMA GRUBU

http://izmirkarikaturculeri.blogspot.com/

Sevdakâr ÇELiK
http://mizahvesiir.blogspot.com/
http://alomizah.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder