01 Ocak 2014

Başbakan ve AKP'nin Kocaeli Aydınlar Ocağı'na Açtığı Karikatür Davasında Red Kararı Çıktı!


BAŞBAKAN VE AKP’NİN KOCAELİ AYDINLAR OCAĞI’NA AÇTIĞI KARİKATÜR DAVASINDA RED KARARI ÇIKTI.

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın internet sitesinde yayımlanan bir karikatür sebebiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açtığı davada red kararı verildi. Böylece Mahkeme, davalılar Kocaeli Aydınlar Ocağı ile karikatürist Murat Yılmaz'dan istenen 20.000 TL manevi tazminatın haksız ve hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş oldu.

DAVALAR SÜRECİ:
12 Haziran 2011 seçimlerinin ertesi günü Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın internet sitesi olan www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr de karikatürist Murat Yılmaz'ın seçim sonuçlarını değerlendirdiği bir karikatürü yayımlandı.
Kocaeli AKP teşkilatından bazı kişiler karikatürün kaldırılması için çeşitli baskılar yaptılar. Akabinde konuyu ilettikleri Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları bir yandan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak karikatürist hakkında Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde ceza davası açılmasını sağladılar.
Diğer taraftan Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde davacılar Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'nın her biri için 10.000 (On Bin) TL. olmak üzere toplam 20.000 (Yirmi Bin) TL -ile faizinin- davalılar Kocaeli Aydınlar Ocağı ile Karikatürist Murat Yılmaz'dan tahsil edilmesi talebiyle Manevi Tazminat Davası açtılar.
Davaların açılmasına gerekçe olarak karikatürün "Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin PKK/Teröristlerle kol kola sevindiği, birlikte olduğu, beraber hareket ettiği ithamını içerdiği, kişilik haklarına ve manevi şahsiyetlerine saldırı yapıldığı" iddia edilmekteydi.
Ceza davasının ilk aşamasında Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.01.2012 tarihinde verdiği karar ile karikatüristi 7.000 TL adli para cezasına mahkûm etmiştir. Karar sanık vekili Av. Ruhittin Sönmez ve Cumhuriyet Savcısı tarafından sanık lehine temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay'da görüşülmeden, çıkan bir kanuna istinaden yerel mahkemeye geri gönderilmiş ve burada 17.05.2013 tarihinde "kovuşturmanın ertelenmesi" kararı verilmiştir. Yani bu dava sonucunda herhangi bir mahkûmiyet veya beraat kararı verilmemiştir.  3 yıl içinde benzer bir suç işlenmezse dava düşmüş olacaktır.
Manevi tazminat davasında, davalıları Kocaeli Aydınlar Ocağı'nı Başkan sıfatıyla ve Karikatürist Murat Yılmaz'ın avukatı olarak, Av. Ruhittin Sönmez temsil etmiştir.
Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan Manevi tazminat talepli davanın 26.12.2013 tarihinde yapılan son duruşmasında dava reddedilmiştirBöylece Mahkeme davacılar Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'nın iddialarını ve taleplerini kabul etmemiştir.
Karar için Yargıtay temyiz yolu açıktır.

KOCAELİ AYDINLAR OCAĞI'NIN DAVA SÜRECİNDE SAVUNDUĞU TEZLER:
1-    Karikatür 12 Haziran 2011 seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla ve "kazanan- kaybeden" başlığı altında çizilmiştir. Davacıların PKK olarak değerlendirdiği figür BDP'yi temsil etmektedir. Bu karikatürden AKP-PKK işbirliği anlamı çıkarılması hatalıdır.
2-    Böyle bir anlam çıkarılsa bile özellikle "çözüm süreci" denilen politikalarda "AKP-PKK işbirliği" olduğuna dair Türkiye siyasi hayatında ve kamuoyunun önemli bir kesiminde yaygın bir kanaat vardır. "Oslo Müzakereleri" ve "İmralı'daki PKK lideri ile yürütülen süreç" davacıların bilgisi ve iradesi ile yapıldığına göre, böyle bir işbirliğinin olması davacılar ve destekleyicileri tarafından doğru bulunmaktadır. Bu durumu yansıtan söz, haber ve yorumlar davacılarca hakaret kabul edilmemelidir.
3- AKP/PKK/BDP işbirliğine dair yazılı, görsel ve sosyal medyada onbinlerce görüş ifade edilirken, bir karikatürden çıkarılan zorlama bir anlam ile Kocaeli Aydınlar Ocağı'na dava açılmasının sebebi hukuki değil, siyasidir.
4-    Hem Yargıtay'ımızın ve hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yerleşik içtihatlarında belirtildiği gibi "Siyaset adamlarının toplumu etkileme ve yönlendirme konumları, onların 'eleştirilebilir' sınırlarını da genişlettiği, bu itibarla siyasilerin ağır da olsa haklarında yapılan eleştirileri hoşgörüyle karşılamaları gerektiği";
Oysaki karikatürün konusunun Başbakan'ın kişisel niteliklerine yönelik olmayan,siyasal faaliyeti ile ilgili bir değerlendirme kapsamında olduğu vurgulanmıştır.

SONUÇ:
Bu davalar ileride Türkiye'nin bugünkü demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğüseviyesi hakkında yapılacak değerlendirmelerde ölçü alınacak vakalardan biridir. Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bu sebeple ülkemiz adına, yargı bağımsızlığı adınamemnuniyetle karşılıyoruz. Eğer karar davacılar tarafından temyiz edilecek olursa, Yargıtay sürecinde de ülkemizin yüz akı olacak benzer bir karar çıkacağına inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

KOCAELİ AYDINLAR OCAĞI YÖNETİM KURULU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder