01 Haziran 2016

Kemal Urgenç Resim Sergisi.KEMAL URGENÇ’ İN RESİM SERGİSİ AÇILIŞI
‘‘ HAYDE BRE EFELER, BOZDAĞLARA ! ’’
Uran Vakfı bünyesinde bulunan, ‘‘Ramada Istanbul Asia’’ The Luxury Art Hotel de
Kemal Urgenç’ in kişisel resim sergisi, 3 Haziran 2016 (Cuma) tarihinde saat:16.00’ da açılışı yapılacaktır.’’Hayde Bre Efeler, Bozdağlara’’ isimli yağlıboya resim sergisinde sanatçının
25 yakın çalışması sergilenecektir. Sergi, 13 Haziran’a kadar açık kalacaktır.

KAYBOLMAKTA OLAN KÜLTÜR : ZEYBEK KÜLTÜRÜ

Efe ve zeybekler, Ege’de bilinmekle beraber aslında Anadolu, Balkan, Kafkas kültürüne kadar  geniş bir coğrafyada görülmektedir. Elimizde kesin kayıtlar olmakla birlikte ilk olarak Anadolu Selçuklularında rastlanmaktadır.

Efe veya zeybekler, 16 ncı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda otorite boşluğundan kaynaklanan Celali Ayaklanmaları sırasında görülür. Daha sonraları yerel baskılar ve haksızlıklara karşı ayaklanarak dağa çıkan kimselere efe veya zeybek dendiğini görüyoruz. Efelerin kendine özgü giysileri ve geleneksel yapılari bu dönemde ortaya çıkmaya başlar. Günlük giyimden ayrılan ve zeybek yaşamında rahat hareket etmeye yarayan giysi türü ve silahlar kabul görmüştür.
19. yüzyıl boyunca efelerin devlet otoritesi ile inişli çıkışlı bir ilişkileri olmuştur. 93 Harbi'nde cepheye gitmeleri karşılığında haklarında "umumi af" ilan edilen ve cephelerde büyük yararlıklar gösteren zeybekler döndüklerinde, af vaatlerinin tutulmadığını görerek dağlara geri dönmeye başlamışlardı. 1879’dan itibaren eşkıyalık Ege Bölgesi’nde tekrar salgın haline gelmiş ve hükümet bunlara karşı çaresiz kalmıştı. Bu dönemde Yörük Osman, Çakırcalıoğlu Ahmet Efe (Çakırcalı Mehmet Efe'nin babası), Deli Memet, Büyük Cerit, Küçük Cerit, Çallı Veli, Koca Arap, Parmaksız Arap, Harputlu Ömer, Osman ve Bakırlı çeteleri en tanınmış olanlardı. Öte yandan Karabacak, Karayotoğlu Nikola, Hambrikoğlu Panayot, Seyrekköylü Nikola, Kaptan Andreya, Kaptan Aleko, Kaptan Foti ve Kaptan Sokrat gibi Rum çeteleri de Ege dağlarında taşkınlıklar yapmaktaydılar. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa, olağanüstü İzmir valiliği esnasında, yerli çeteleri düze indirip, bir tür koruculuk sistemi içinde kır serdarı olarak görevlendirerek, Rum çetelerini ortadan kaldırmaya çalışmış ve bunda da kısmen başarılı olmuştur. Efeler devletle uzlaştıklarında, çoğu Ege Adaları'ndan gelerek Ege Bölgesi'nde kan kusturan Yunanistan destekli Rum eşkiyanın hakkından gelebilen tek güç olarak kendilerini göstermişlerdir. Ancak bu çabalar sonradan İzmir valisi olan Hacı Naşit Paşa'nın efelere (Türk asilere) topyekun tuzak kurarak büyük kısmını imha etmesi üzerine sonuçsuz kalmıştır. Nail Moralı'nın 20. yüzyıl başı Ege Bölgesi ve İzmir'e ilişkin anılarında da, özellikle Çakırcalı Mehmet Efe'nin öldürülmesinden sonra Rum eşkiyanın bütünüyle güçlendiğini kaydedilmektedir.

Efeler, Birinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'nin işgalinde Yunan kuvvetleriyle karşı karşıya gelmiş ve dağdan inerek Milli Mücadeleye katılmışlardır. Cumhuriyetin ilanından sonra hizmetleri nedeniyle kendilerine ordu rütbesi ve İstiklal Madalyası verilen efeler, bu tarihten sonra etkinliklerini kaybederek tarihteki yerlerini almışlardır.

En ünlü efeler arasında Yörük Ali Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Demirci Mehmet Efe, Zalım Himmet Efe, Mestan Efe, Atçalı Kel Mehmet Efe, Molla Ahmet Efe, Saçlı Efe, Gökçen Efe, Çakırcalı Mehmet Efe, Ilgın Efe, Çete Süleyman Efe gibi isimler sayılabilir.  

Günümüzde sadece bazı resmi tören ve bayramlarda rastlayabildiğimiz zeybekler, atalarının mertlik, özgürlük, adalet, paylaşım duygu ve düşüncelerini başı dumanlı dağlarda mı bırakmışlardır?


KEMAL URGENÇ

1966 İzmir (Ödemiş) doğumlu.Yedi yaşında ailesiyle Istanbul’ a taşındı. 

Prof. Dr. Tomur Atagök’ ün eğitmenliğinde, resim eğitimi aldı. 1982 yılından beri resim yapmaktadır. Kişisel sergiler açtı. Karma sergilere katıldı. Edebiyat dergilerinde şiir desenleri yayınlandı. İtalya’ da Yüksek Rönesans Dönemi hakkında incelemelerde bulundu. Tablolarında ağırlıklı olarak figüratif ve sürrealist anlayışta eserler verdi.
Halen atölyesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Doğa, tarih, insan ilişkisini temel alan bir plastik bütünsellik içinde ele alan çalışmalar yaptı. Renk, ton, lekeyle başka bir dünya arayışı, düşsel bir zenginlik içinde tualin sınırlarını uçuşan bir gerçekliğe dönüştürdü.

Ayrıca günlük basında, Radikal Gazetesi  (1998-2001) ve Cumhuriyet Gazetesi’ nde (2003-2013) karikatürist olarak çalıştı. 5 karikatür kitabı, kendisinin yazıp, resimlediği 6 çocuk kitabı var.

Varlık Dergisi, Haftalık Yeni Gündem Haber Dergisi, Sokak Haftalık Haber Dergisi, Yarın Dergisi,  Edebiyat ve Eleştiri Dergisi, Birikim Dergisi, Yeni Düşün Dergisi, Lacivert Edebiyat Dergisi’nde çizgi ve desenleri yayınlandı. KİŞİSEL SERGİLER:

1986-İstanbul Kadıköy Moda Sineması sergisi
1987- Yıldız Üniversitesi sergisi
1988- Yıldız Üniversitesi sergisi 
1989- İstanbul Beyoğlu Dünya Sineması sergisi
1996- İstanbul Yerebatan Sarayı  Salonu  sergisi
1999- İzmir /Ödemiş’ te Belediye Salonu sergisi
2000- İstanbul / Okmeydanı sergisi
2001- Zonguldak Sergi Odası Salonu sergisi 
2001- Trabzon İş Bankası Sergi Salonu sergisi
2002- İzmir/  Kuşadası sergisi 
2002- Tekirdağ Belediyesi Sergi Salonu sergisi
2003- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.  sergisi
2003- İst. Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi sergisi
2006- Kastamonu/ Cide ADD Sergi Salonu sergisi
2010- İst. / Kadıköy  Bld. Şehremanet Merkez Sanat Galerisi sergisi


Ayrıca yurtdışında Kanada, İngiltere, Almanya, Belçika, Japonya, Belçika, Brezilya’da karma sergilere katıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder