26 Kasım 2010

"Erzurum - Kış ve Spor" Konulu Karikatür Yarışması (31 Aralık 2010)

“ERZURUM- KIŞ VE SPOR” KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SUNUŞ
2011 Erzurum Kış Oyunları Genel Koordinatörlüğünce 27 Ocak – 06 Şubat 2011 tarihleri arasında 25.si düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında Ulusal çapta bir
Karikatür Yarışması düzenlenmiştir.

AMAÇ
Mizah olgusu ile;
♦ Erzurum’un tanıtımını sağlamak,
♦ Uluslararası kardeşliğin temsilcisi olan sporun ve kış mevsiminin güzelliğini paylaşmak.
♦ Kültürlerin kaynaşmasına katkıda bulunmak,
♦ Türk karikatür sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek ve uluslararası izleyici ile buluşmasını sağlamak.

KONU
Erzurum, Kış ve Spor

KATILIM ŞARTLARI:
♦ Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu tüm sanatçılara açıktır.
♦ Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş iki (2 adet) eseri ile katılabilir.
♦ Eserler orijinal olmalıdır. Fotoğraf, fotokopi, vb. kabul edilmeyecektir.
♦ Yarışmaya eser verecek olan karikatürcüler, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
♦ Yarışmaya verilecek eserler maksimum A3 (42 cm x 29.7 cm) boyutlarında olmalıdır.
♦ Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya bir başka karikatürcüye ait olduğunu bildiği/fark ettiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her tür olası tartışma ve çalıntı iddialarının sorumlusu katılımcı olacaktır.

BAŞVURU
♦ Sanatçılar, karikatürlerinin arkasına sırası ile kendi adını ve soyadını, çalışmanın adını, yılını ve ölçülerini kurşun kalemle yazmalıdırlar. Posta sırasında kırışmayı ve zedelenmeyi önlemek için eserler mukavvadan oluşan bir zarfa yerleştirilmelidir.
http://www.erzurum2011.gov.tr/ web sitesinden başvuru şartları indirilerek Form-1 doldurulacak ve bir zarfa konulacaktır. Zarfın üzerine “Erzurum, Kış ve Spor Konulu Karikatür Yarışması” yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılacaktır. Zarf, eserle birlikte aşağıda belirtilen toplama merkezine 10- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilecektir.
♦ Posta ve kargo masrafları sanatçılara aittir.
♦ Posta ve kargodan ya da eserin paketlenmesi sırasında özen gösterilmemesinden ve önlem alınmamasından kaynaklanan zarardan koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.
♦ Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2011

TOPLAMA MERKEZİ
Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi (Erzurum AVM yanı),
Palandöken – ERZURUM
Tel: 0 442 3150411
Eserlerin teslim edilip edilmediği ile ilgili olarak yarışma sekretaryası ile bağlantıya geçilmelidir.

SEÇİCİ KURUL
♦ 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Karikatür Yarışması Seçici Kurul”u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:
♦ Doç. Dr. Selçuk HÜNERLİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
♦ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
♦ Muhittin KÖROĞLU (Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
♦ Dağıstan ÇETİNKAYA (Zaman Gazetesi)
♦ Yrd. Doç. Dr. Derya TELLAN (Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi)

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul tarafından;
♦ 05 – 09 Ocak 2011 tarihleri arasında Erzurum’da toplama merkezinde bulunan eserler seçici kurul tarafından eleme sürecinden geçirilir. İlk elemede sergiye seçilen eserler belirlenir. İkinci elemede sergiye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunan eserler belirlenir.

ÖDÜLLER
♦ 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Karikatür Yarışmasında dağıtılacak ödüller üç adet eşit başarı ödülünden oluşmaktadır:
Başarı Ödülü: 3 000 TL
Başarı Ödülü: 3 000 TL
Başarı Ödülü: 3 000 TL

♦ Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
♦ Ödüllerin yanı sıra birer başarı belgesi ve plaket verilecektir.
♦ Yapıt/lar/ı sergilenmeye değer görülen sanatçılara da katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.
♦ Sergilemeye değer görülen ve ödül alan eserlerin görselleri ile sanatçıların kısa özgeçmişleri bir katalogda toplanarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sergilenmeye değer görülen eserler ve ödül alan eserlerin ilanı sergi açılış gününden önce
http://www.erzurum2011.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

SERGİLEME VE ÖDÜL TÖRENİ
♦ 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Erzurum, Kış ve Spor Konulu Karikatür Yarışması sergisi açılışı ve ödül töreni, 26, 27 ve 28 Ocak 2011 günlerinden birinde Erzurum’da serginin düzenleneceği salonda yapılacaktır.
♦ Sergi bir ay boyunca açık kalacaktır.

ESERLERİN İADESİ
♦ Ödül alan eserler geri iade edilmeyecektir.
♦ Sergilenmeye değer bulunmayanlar ile sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde başlayacak ve Mart 2011 sonuna kadar devam edecektir.
♦ İade işlemlerinin başladığı tarihten bitiş tarihine kadar geçen süre içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. Sanatçılar, eserlerinin iadesini konusunda yarışma sekretaryası ile bağlantıya geçerek; eserlerinin verecekleri adrese bedeli kendileri tarafından ödenmek koşuluyla kargo yolu ile gönderilmesini isteyebilirler.

DİĞER
♦ Koordinatörlük ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
♦ Koordinatörlük yetkililerimiz, eserlerin teslim alınmasından sonraki taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Koordinatörlük Merkezi”nin kararı geçerlidir.
♦Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
♦ Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde “Koordinatörlük Merkezi”nin kararları geçerlidir.

Yarışma Yürütme Kurulu:
♦ Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER
♦ Yrd. Doç. Derya TELLAN
Yarışma Sekretaryası:
♦ Abdullah DEĞERMENCİ
Gsm: 0 539 625 7630
degermenci_abdullah@hotmail.com.tr
♦ Esra POLAT
Gsm: 05393748753
esra_polat_88@hotmail.com

NOT:
Yarışmaya katılmak için başvuru formu doldurulması gerekiyor.
Başvuru formu için TIKLAYINIZ

KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder